SHHYCO - ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดดูดความชื้นและความชื้นสำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์
ภาษา

  • วางในกล่องบรรจุของเล่นไม้หรือกล่องกระดาษ
    วางในกล่องบรรจุของเล่นไม้หรือกล่องกระดาษ
    บทนำฟังก์ชั่นสินค้า:ฟิล์มครอบคลุมสารดูดความชื้นไฟเบอร์ที่มีกาวคู่ซึ่งใช้สำหรับของเล่นไม้เพื่อดูดซับชุ่มชื้นและทำให้แห้งเมื่อบรรจุและจัดส่งสถานการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์:วางในกล่องของเล่นไม้หรือกล่อง